Kindercoaching

Kindercoaching is een kortdurende, praktische en oplossingsgerichte manier om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling, als het allemaal even niet zo lekker loopt. Voor kinderen die weer een zetje in de rug kunnen gebruiken. Kinderen die vastlopen, zichzelf kwijt zijn, moeite hebben om zichzelf te kunnen uiten of even veel te verwerken hebben. Gedrag vertonen waar ze zelf en anderen geen raad mee weten. Samen gaan we kijken naar wie jij bent. Wat jij wilt om zo jezelf te durven zijn.

Wat kan het probleem zijn?

 • Onzekerheid
 • Hooggevoeligheid
 • Leer- of concentratieproblemen
 • Emoties, o.a. verdriet en woede
 • Angsten of faalangst
 • Slaapproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Bij pesten
 • Eetproblemen
 • Stress, hoge eisen stellen aan zichzelf

Waar kan ik bij helpen?

 • Omgaan met boosheid (grip krijgen op je gevoelens en deze laten zien, emoties leren herkenen)
 • Weerbaarheid (beter voor jezelf opkomen)
 • Sociale vaardigheden (laten zien wie je bent, contact maken, vrienden leren maken)
 • Faalangst (leren omgaan met angsten)
 • Zelfvertrouwen (leren blij te zijn met wie je bent, weten wat je kan)

Hoe gaan we dat doen?

Ik kijk graag naar de kwaliteiten van een kind. We gaan die samen ontdekken en inzetten om een antwoord voor een probleem (gedachte of gedrag) te vinden. Ik stimuleer ze om zelf een oplossing te bedenken. Door te werken met lichaam en hoofd, positieve denkpatronen te ontwikkelen waar ze hun hele leven op terug kunnen vallen en op kunnen vertrouwen. Dus oplossingsgericht weer lekker in hun vel kunnen zitten. 


Ik ben ik en jij ben jij.

Ik ben niet jij, want ik ben ik.


%d bloggers liken dit: